Tentang Kami


GAMIS [Gabungan Mahasiswa Islam Se-Malaysia] adalah salah satu badan mahasiswa yang terbesar dan antara tertua di Malaysia.GAMIS bertujuan menghimpun mahasiswa Islam di seluruh Malaysia untuk memimpin kebangkitan ummah dengan kesedaran Islam melalui orientasi DAKWAH dan Siasah , serta bersedia untuk bekerjasama dengan pelbagai pihak demi mencapai matlamatnya . Kami , GAMIS cawangan Kelantan adalah antara cawangan negeri dibawah GAMIS pusat .

Hubungi GAMIS Kelantan melalui : -

emel : gamiskelantan@gmail.com

VISI :
Mengukuhkan GAMIS sebagai sebuah badan NGO   yang membina generasi mahasiswa dan anak muda Kelantan dengan kesedaran Islam yang syumul.

MISI:
a)      Membina jaringan kampus di kalangan pimpinan mahsiswa Kelantan.
b)      Memperkasakan medium dakwah sebagai asas kepada gerakan GAMIS.
c)       Menonjolkan mahasiswa Kelantan sebagai role model masyarakat
d)      SIGMA sebagai peneraju wanita muda dalam mengukuhkan institusi masyarakat. 

**************************************************************************